Czy jest potrzebna odzież ochronna lub robocza w motoryzacji

Czy jest potrzebna odzież ochronna lub robocza w motoryzacji

1 listopada, 2023 Wyłączono przez admin

Istnieje wiele zawodów wymagających specjalnej odzieży ochronnej i roboczej. Często stwarza to zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników. Przepisy BHP określają szczegółowe przepisy dotyczące odzieży ochronnej i roboczej, których należy przestrzegać na każdym stanowisku pracy. Pracodawcy mają obowiązek zapewnić pracownikom odpowiedni strój w zależności od rodzaju wykonywanej pracy i poziomu ryzyka.

Co to jest odzież ochronna?

Odzież ochronna to specjalistyczny typ ubioru, który ma za zadanie chronić pracownika przed szkodliwymi czynnikami występującymi na stanowisku pracy.

Może to obejmować zabezpieczenia przed wysokimi temperaturami, ostrymi przedmiotami, substancjami chemicznymi, hałasem czy pyłami.

Odzież ochronna jest jednym z elementów środków ochrony indywidualnej, do których należą również specjalistyczne obuwie ochronne, kaski, gogle czy słuchawki.

Czym jest odzież robocza?

Z drugiej strony, odzież robocza to ubranie, które ma za zadanie chronić pracownika i jego prywatną odzież przed zabrudzeniem lub zniszczeniem podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Odzież robocza może pełnić także funkcje marketingowe, takie jak umieszczenie na niej logo firmy.

Odzież ochronna i robocza – różnica

Odzież ochronna i robocza, choć często mylone, spełniają odmienne funkcje.

Odzież ochronna ma za zadanie chronić zdrowie i życie pracowników, natomiast umundurowanie robocze ma za zadanie chronić odzież osobistą pracowników przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.

Dodatkowo, o ile odzież ochronna musi spełniać rygorystyczne normy BHP, o tyle odzież robocza nie musi spełniać tych rygorystycznych norm, choć musi być wygodna i trwała.

Przepisy BHP dotyczące odzieży ochronnej i roboczej

Przepisy BHP nakładają na pracodawców obowiązek zapewnienia pracownikom odpowiedniej odzieży ochronnej lub roboczej.

Więcej informacji i produktów znajdziecie Państwo na stronie hurtowni i sklepu BHP online.